Pengurus RW

         

NO

NAMA

JABATAN

DUSUN

MASA BHAKTI

         
         

1

Parno

Ketua RW 01

Dusun Dumpil

2012 - 2015

2

Kasri

Ketua RW 02

Dusun Dumpil

2012 - 2015

3

Badi

Ketua RW 03

Dusun Dumpil

2012 - 2015

4

Darsono

Ketua RW 04

Dusun Dumpil

2012 - 2015

5

Partono

Ketua RW 05

Dusun Payasan

2012 - 2015

6

Handono

Ketua RW 06

Dusun Payasan

2012 - 2015

7

Sutik

Ketua RW 07

Dusun Kalang

2012 - 2015

8

Sukardi

Ketua RW 08

Dusun Dosari

2012 - 2015

9

M. Fauzan

Ketua RW 09

Dusun Prakitan

2012 - 2015

 


Pengurus RT

         

NO

NAMA

JABATAN

DUSUN

MASA BHAKTI

         
         

1

Sukirman

Ketua RT 01

Dusun Dumpil

2012 - 2015

2

Nyamin

Ketua RT 02

Dusun Dumpil

2012 - 2015

3

Joko Susanto

Ketua RT 03

Dusun Dumpil

2012 - 2015

4

Sugiyo

Ketua RT 04

Dusun Dumpil

2012 - 2015

5

Marno

Ketua RT 05

Dusun Dumpil

2012 - 2015

6

Bakir

Ketua RT 06

Dusun Dumpil

2012 - 2015

7

Rismono

Ketua RT 07  

Dusun Dumpil

2012 - 2015

8

Suparto

Ketua RT 08

Dusun Dumpil

2012 - 2015

9

Kasmo

Ketua RT 09

Dusun Dumpil

2012 - 2015

10

Suparman

Ketua RT 10

Dusun Dumpil

2012 - 2015

11

Sugiharto

Ketua RT 11

Dusun Dumpil

2012 - 2015

12

Sukarmin

Ketua RT 12

Dusun Dumpil

2012 - 2015

13

Muskandar

Ketua RT 13

Dusun Dumpil

2012 - 2015

14

Loso

Ketua RT 14

Dusun Dumpil

2012 - 2015

15

Sukarjo

Ketua RT 15

Dusun Dumpil

2012 - 2015

16

Gasnawi

Ketua RT 16

Dusun Dumpil

2012 - 2015

17

Parmin

Ketua RT 17

Dusun Payasan

2012 - 2015

18

Tarji

Ketua RT 18

Dusun Payasan

2012 - 2015

19

Sumarno

Ketua RT 19

Dusun Payasan

2012 - 2015

20

Supardi

Ketua RT 20

Dusun Payasan

2012 - 2015

21

Slamet

Ketua RT 21

Dusun Payasan

2012 - 2015

22

Mutaqin

Ketua RT 22

Dusun Kalang

2012 - 2015

23

Mashadi

Ketua RT 23

Dusun Kalang

2012 - 2015

24

Suwarto

Ketua RT 24

Dusun Kalang

2012 - 2015

25

Maliki

Ketua RT 25

Dusun Kalang

2012 - 2015

26

Badi

Ketua RT 26

Dusun Dosari

2012 - 2015

27

M. Soleh

Ketua RT 27

Dusun Dosari

2012 - 2015

28

Sukir

Ketua RT 28

Dusun Dosari

2012 - 2015

29

Indradi

Ketua RT 29

Dusun Prakitan

2012 - 2015

30

Sujono

Ketua RT 30

Dusun Prakitan

2012 - 2015

31

Kusnan

Ketua RT 31

Dusun Prakitan

2012 - 2015

32

Dul Wakit

Ketua RT 32

Dusun Prakitan

2012 - 2015